Velkommen til børnehuset

 

Nyttige telefonnumre:

Vuggestuen: 21266940

Børnehaven: 21266939

Kontoret: 87871410

Vi er en kommunal institution normeret til 90 børnehavebørn og 40 vuggestuebørn. Vi er fysisk placeret i 2 huse med vuggestue i det ene hus og børnehave i det andet hus. Husene er placeret lige overfor hinanden på en lukket vej.

Vi har det skønneste kolonihavehus ude i kolonihaveforeningen Skovly. Kolonihavehuset bruges hver dag med undtagelse af fredag. Vi arbejder i aldersopdelte grupper i både børnehave og vuggestue.

Vi er et mangfoldigt hus med børn fra forskellige levevilkår - vi ser mangfoldigheden som en styrke som beriger os alle.

Vi har en nyrenoveret legeplads som benyttes flittigt i alt slags vejr.

 


Aktuelt
Snobrød